26 februari 2008

:: eerst buigen, dan barsten

De Wijzen zijn eruit. Ze hebben onze gefaseerde staatshervorming op papier staan. Althans dat is wat de goed-nieuwsshow van VLD, sp.a, MR en cdH ons willen doen geloven. CD&V is ook positief, maar wordt hard met de neus op de feiten gedrukt door N-VA, haar eigen jongerenbeweging en een aantal krantencommentatoren.

Dit communautair akkoord is er geen, laat ons eerlijk zijn. En nog minder geeft ze uitzicht op die tweede fase. Milquet en Reynders laten aan iedereen die het horen wil duidelijk verstaan, dat deze eerste fase wel kan volstaan.

Ik kan de houding van N-VA wel enigszins begrijpen, maar die partij moet zelf toch ook inzien dat dit niet lang meer houdbaar is. Ik maak uit deze handelswijze op dat N-VA vooral wil dat ze later niet kan verweten worden niet tot het uiterste te zijn gegaan. Het credo van Bart De Wever was toch altijd dat je je nat moet durven maken.

Op een andere site heb ik een week geleden een voorspelling gedaan. Ik hoop dat ze niet uitkomt, maar ik zit er toch akelig dichtbij.

Labels: , , ,

22 februari 2008

:: naar mijn hart

Een groep bekende Vlaamsgezinde mensen heeft onder de naam 'Gravensteengroep' een manifest geschreven waarmee ze zich willen verzetten tegen het kannibalisme dat (extreem-)rechts pleegt op al wat Vlaams is. Dit is een initiatief naar mijn hart. Zelf verzet ik me er ook al lang tegen dat alles wat Vlaams is automatsich (door media én bevolking) met onverdraagzaamheid geassocieerd wordt. Enkele citaten uit het manifest.

"Dat een flink deel van de Vlaamse culturele wereld de intellectuele moed mist om deze analyse te maken, is onbegrijpelijk. Dat ze zich, samen met de oude Belgische elites, vastklampt aan een Belgische status-quo, is onaanvaardbaar. Dit zelfverklaard 'progressief Vlaanderen' stelt zich behoudsgezind op en dreigt de trein van de geschiedenis te missen."
"De taalgrens heeft hier in dit opzicht de kracht van een staatsgrens. Zo'n ruimtelijke afbakening impliceert bepaalde spelregels, nodig voor een gezond sociaal weefsel. Wereldwijd beschouwt men het namelijk als evident dat een immigrant, mits een aanpassingsperiode, zich inburgert door zich de taal van het nieuwe thuisland eigen te maken. Dit doet geen afbreuk aan de mensenrechten inzake godsdienst, culturele eigenheid of taalgebruik in de privé-sfeer. Laagopgeleide allochtone migranten doen deze inspanning met vrucht, terwijl veelal hoogopgeleide Franstalige inwijkelingen in Vlaanderen dit om principiële redenen niét blijken te doen, hierin gesteund door hun politici."
"De ondertekenaars van dit manifest vinden daarom dat elke discussie over sociaal-economische solidariteit onmogelijk wordt, indien men de politieke solidariteit, d.w.z. het wederzijds respect voor grens en ruimte niet eerbiedigt. Er is een ommekeer in de mentaliteit nodig bij de francofone politici: wij hoeven dit respect niet 'af te kopen'. De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is een toepassing van dat in de grondwet verankerd territorialiteitsbeginsel."
"Als een consensus over deze basisbeginselen wordt afgewezen, is elke discussie over staatshervorming zinloos. Noodgedwongen moeten we dan de nodige stappen zetten om de regio's als onafhankelijke staten deel te laten uitmaken van de Europese Unie."

Tussen de initiatiefnemers bevinden zich een aantal 'verrassende' namen: Etienne Vermeersch, Jan Verheyen, Peter De Graeve, Dirk Denoyelle en vele anderen. Ondertekenen, die handel!


Labels: , , ,

21 februari 2008

:: het fatsoen voorbij

Ik heb het werkelijk gehad met de berichtgeving over de gezondheidstoestand van Yves Leterme. De mens is ziek, laat hem in alle rust genezen. Ik heb echt geen nood aan allerlei weetjes en details over de vice-premier zijn ingewanden. Echt niet.

De Standaard, die van zichzelf nochtans vindt dat ze kwaliteitsjournalistiek brengt, bestaat het erin om vandaag zelfs uit pakken met een vendiagram, waarin haarfijn uitgelegd wordt hoe de vork precies aan de steel zit. Ik sloeg de krant open en dacht eerst beland te zijn bij een artikel over ruimtelijke ordening. Maar het bleek dus te gaan over de binnenkant van Leterme.

Ik weet er intussen meer over dan mij lief is. Ik hoef dat ook allemaal niet te weten. Ik ben een fervent aanhanger van het medisch geheim. In de eerste plaats wanneer het over mezelf gaat, en steeds meer wanneer het over iemand anders gaat.

Ik zou het van de journalisten meer appreciëren, mochten ze hun tijd en pagina's eerder spenderen aan het genre artikels dat ik naast de bewuste afbeelding vind.

Labels:

18 februari 2008

:: proficiat!

13 februari 2008

:: meer of alleen Vlaanderen

Gisterenochtend mocht Tsjeven-orakel Eyskens (herinner u dat de man op 11 september 2001 de derde wereldoorlog voorspelde) nog eens opdraven in De Ochtend van Radio 1. Het ging uiteraard over de reeks over de formatiepogingen die dezer dagen in De Standaard verschijnt. Hij werd geïnterviewd door het kruim van de vaderlands(lievend)e journalistiek: Kathleen Cools. U begrijpt dat mijn ochtend al niet meer stuk kon.

Na een beetje gepalaver over hoe schandalig het wel was dat gelekt werd uit de gesprekken met de koning en de kritsiche bedenking dat de invloed van het koningshuis wel heel erg klein aan het worden is, dacht Kathleentje de schuldige te hebben gevonden: N-VA, de kartelpartner van CD&V.

Niet alleen beschuldigde het journalistieke wonder de partij ervan erg graag lekken te organiseren (waar zij al journaliste wel van leeft, maar kom), maar ook vond ze dit de ideale gelegenheid om nog maar eens een aanval in te zetten op de N-VA. "Wat doet een partij die het einde van België wil op een onderhandeling over een Belgische regering", liet ze zich ontvallen. Eyskens, net als Van Rompuy een exponent van de oude 'staatsdragende' CVP, ging daarin mee en zei dat zelf ook niet te begrijpen.

Wel, mevrouw Cools en mijnheer Eyskens, de N-VA neemt deel aan deze onderhandelingen om de staat te hervormen. Ik weet niet hoe zij het zien, maar naar mijn bescheiden mening kan je iets enkel hervormen door er zelf deel van uit te maken. Een onafhankelijk Vlaanderen loopt over meer Vlaanderen. Stapsgewijs.

Of zijn we een nieuw cordon aan het leggen: Vlaams Belang, N-VA en LDD mogen niet meer deelnemen aan federale onderhandelingen, omdat zij een onafhankelijk Vlaanderen willen. België blijft voorlopig bestaan bij de gratie van dergelijke onzin. En nog heeft Kathleentje het niet begrepen...

Labels: , , , , ,