21 juni 2007

:: asymmetrie

Een asymmetrische staatshervorming. Even moeten nadenken toch. Op het eerste zicht moest ik de critici gelijk geven: het idee alleen al moet wel het resultaat zijn van een veel te korte nachtrust na stevig doorzakken bij een te veel aan geestesverruimende dranken. Een ijlende schizofreen zou wellicht nog zinniger dingen uitkramen.

Het vergt enige intellectuele soepelheid om open te staan voor het idee. Het is immers niet zo slecht. Voorbeelden in het buitenland bewijzen dat het mogelijk is: Spanje, Verenigd Koninkrijk, Italië...

De essentie is het volgende: de deelstaten bepalen zelf welke bevoegdheden zij zelf willen uitoefenen en welke bevoegdheden zij bij de fedreale overheid wensen achter te laten. Als je een bevoegdheid bij de federale overheid wil laten, dan betaal je aan de federale oevrheid een vergoeding voor die dienstverlening. Wil je ze zelf uitoefenen, dan sta je ook in voor de financiële gevolgen van de organisatie ervan.

In wezen is dat een prachtig systeem:
je neemt je bevoegdheid pas over wanneer je vindt dat je daar klaar voor bent. Tot die tijd betaal je de andere overheid voor de dienstverlening. Catalonië organiseert bijvoorbeeld zelf zijn onderwijs en draagt daar de financiële gevolgen voor. Andere gebieden in Spanje doen dat niet en betalen aan de Spaanse federale overheid een vergoeding voor de organisatie van hun onderwijs.

Enige (en in de Belgische constellatie cruciale) voorwaarde is fiscale autonomie voor de deelstaten: elke deelstaat moet kunnen instaan voor de inning van zijn eigen belastingen en voor het bepalen van de hoogte ervan. Dan kan dit werken.

Labels: , ,

1 Comments:

Blogger I am NoName. said...

Het gaat nog verder : met asymmetrische staatshervorming kan elk gewest zelf beslissen ... en moet er geen overeenkomst zijn tussen de beide gewesten wat wel, en wat niet. Vlaanderen kan dan beslissen om (meer) bevoegdheden over te hevelen en Wallonië bvb bijna niks.

Maar het federale niveau blijft bestaan, en dus blijven Vlaamse parlementsleden mee beslissen over federale maatregelen die bvb enkel in Franstalig België van toepassing blijven. Want anders kan de federatie niet werken, en zouden de Franstaligen bvb federale maatregelen kunnen nemen die de Vlamingen blokkeren. Met als gevolg dat je bvb een Vlaamse federale minister zou hebben die bevoegd is over een federale materie die enkel in Wallonië nog van toepassing is.

De vraag is dan of de Walen dat zullen aanvaarden ? Federale wetten die enkel in Franstalig België toepasbaar zijn terwijl in Vlaanderen decreten die taken anders formuleren ?

Dan zet je daarmee ook de blokkeringsbevoegheid van de Walen op de helling. En de vraag om de staatshervorming asymmetrisch te kunnen doen, is niet ondemocratisch en kunnen de Franstalingen dan ook niet blokkeren. Willen ze op termijn nog minder samenwerken, dan beslist Vlaanderen gewoon om meer zelf te doen.

En als sluitstuk kan je dan eindigen in een situatie dat het federale niveau enkel nog samenkomt om het gemeenschappelijk beheer van Brussel te regelen ...

18/10/07 20:23  

Een reactie posten

<< Home