30 november 2006

:: Dedecker wordt lid van N-VA

Vandaag werd Jean-Marie Dedecker voorgesteld als lid van N-VA. Dat is groot nieuws, want Dedecker is gemeenschapssenator en Vlaams parlementslid. Hem voorstellen heeft geen enkele zin. Iedereen kent hem, iedereen weet dat hij uit de VLD is gezet nadat de kritiek op het anti-Vlaamse beleid (vooral) Vande Lanotte te veel werd en iedereen weet dat de jongste voorzittersverkiezingen bij de VLD het triumviraat Verhofstadt-Dewael-De Gucht heel hoog zat (de reuzekleuter moest immers voorzitter blijven!).

Belangrijker is natuurlijk welke invloed dit zal hebben. Iedereen heeft het natuurlijk over de relatie tussen CD&V en N-VA. De (nog steeds grote) ACW-pijler binnen CD&V stond al bijzonder afkerig tegenover de Vlaams-nationalistische N-VA en de komst van een politicus als Dedecker zal die afkeer ongetwijfeld nog versterken. Hou het nieuws de volgende dagen maar in de gaten.

Maar wat misschien nog interessanter is, is de reactie van de VLD. Ze waren blij dat ze hem kwijt waren, zodat hij geen invloed meer had op het beleid van de Vlaamse Regering. Maar nu komt hij via de N-VA terug in de meerderheid terecht. De Moermannen en Vanderpoortens (nichtje van Dewael - what's in a name?) van het Vlaamse niveau zullen niet tevreden zijn.

Bovenal laat N-VA door dit bericht zien dat ze niet zomaar het slaafje van CD&V wil zijn. N-VA geeft aan dat het vasthoudt aan zijn Vlaams-nationale, ondernemersvriendelijke en zelfstandige koers.

En daarvoor alleen al verdient dit een kans.

Labels:

10 november 2006

:: de kogel is door de kerk

Ilse Uyttersprot wordt de nieuwe burgemeester van Aalst. Dat is beslist in het zogenaamde Sint-Maartenakkoord tussen CD&V/N-VA, SP.A/Spirit en VLD.

Naast de burgemeester krijgt CD&V/N-VA nog drie schepenen aan wie ze ondermeer de bevoegdheden Ruimtelijke Ordening, Jeugd, Sport, Economie en Communicatie kwijt moet.

SP.A/Spirit krijgt twee schepenen met ondermeer de bevoegdheden Openbare Werken, Wonen, Personeel en Sociale Zaken. Daarnaast mogen zij ook de voorzitter van het OCMW leveren.

Voor VLD blijven tenslotte 3 schepenen over met ondermeer de bevoegdheden Mobiliteit, Financiƫn en Leefmilieu. Zij mogen daarnaast ook nog eens de voorzitter van de gemeenteraad aanduiden.

Namen zijn er nog niet, maar op het eerste zicht lijkt dit een redelijke verdeling, met aandacht voor de specifieke gevoeligheden van de verschillende partijen. Hoe de onverzoenlijke standpunten uit het verleden precies op elkaar afgestemd worden, is mij nog niet helemaal duidelijk.
Zodra ik daar meer over verneem, zal je het hier bevattelijk terugvinden.

Labels: ,