12 november 2007

:: wat krijgen we nu?

De koning heeft zichzelf mee in de strijd geworpen door te stellen dat hij eens bij de partijvoorzitters ging polsen hoe dat Comité van (zogenaamde) Wijzen er zou uitzien. Dat hij daarbij 1/3 van de Vlamingen bewust negeerde, zoals Herman terecht stelt, laat ik hier maar even in het midden.

Maar -wie schetst mijn verbazing- de reactie van links Vlaanderen (opgeteld nog ongeveer 20% van de Vlamingen) is ook al negatief. Zij zien het initiatief van de koning niet zitten. Ze willen geen deel uitmaken van dat Comité, zonder dat er vooraf een duidelijke agenda is.

De koning wordt hier dus gewoon grandioos te kakken gezet. Met mijn welgemeende excuses voor de uitdrukking.

Labels: ,

:: study after Velásquez's portrait of pope Innocent X (1953)

Francis Bacon schilderde in de jaren 1950 een serie portretten, gebaseerd op het portret dat Diego Velásquez schilderde van paus Innocentius X. Dit schilderij uit 1953 is voor mij het meest treffende uit die reeks. Bacon schetst hier een luguber beeld van de tragische paus op een gouden troon. Je kan het bezichtigen in Des Moines, Iowa, mocht je daar toevallig in de buurt zijn. Dichter bij huis is er ook eentje te zien in het Brusselse Museum voor Schone Kunsten.

Labels: , ,

09 november 2007

:: er zijn geen unitaire partijen meer

Zelfs Groen! en Ecolo zijn het niet. Ze zitten wel samen in één fractie in de Kamer, maar laat ons eerlijk wezen. Groen! heeft dat ook alleen maar gedaan omdat je vanaf 5 verkozenen een volwaardige fractie kan vormen, met het bijhorende personeel, vertegenwoordiging in commissies en spreektijden in de plenaire vergadering. Groen! heeft 4 verkozenen. De keuze voor één fractie was bijgevolg snel gemaakt.

Maar bon, Groen! en Ecolo willen ons graag laten geloven dat zij de enige partijen zijn die nog unitair over alles denken.
Ten bewijze van dat unitaire denken verklaarde Tinne Van der Straeten na haar onthouding over de splitsingsvoorstellen van B-HV dat "een stemming enkel de gemeenschappen tegen elkaar opzet en dat dit niet de meest geschikte manier is om een oplossing te bereiken".

Los van het feit dat ongeveer elke andere Vlaamse partij hetzelfde heeft verklaard (op het VB na uiteraard), zal Groen! in de plenaire vergadering toch de splitsingsvoorstellen goedkeuren.

Dat zeg ik niet, dat zegt Els Keytsman, toekomstig voormalig gemeenteraadslid voor Groen! in Aalst en toekomstig voormalig werkneemster van het groene partijsecretariaat. Een vrij onverdachte bron als het aankomt op standpunten van de Vlaamse groenen, dus.
De onthouding van Van der Straeten heeft, nog steeds volgens Keytsman, enkel te maken met het feit dat de groene fractie slechts één vertegenwoordiger in die commissie heeft en dat ze het dus moeilijk kunnen maken om tegen hun franstalige fractiegenoten te stemmen, die -voor een goed begrip- een tegengestelde mening over B-HV hebben.

Een perfect aanvaardbare uitleg, maar dat ze dan toch ook gewoon zeggen.

Labels: ,

08 november 2007

:: etappe 1

De meningen over wat gisteren is gebeurd, lopen vanzelfsprekend uiteen. Bizar is wel dat Groen! de enige Vlaamse partij is die zich onthouden heeft bij de stemming, hoewel hun programma duidelijk vóór de splitsing pleit. Alle andere partijen hebben voor de splitsing van B-HV gestemd, dus hebben zich ook in de parlemenatire procedure ingeschakeld. Negatieve commentaar geven op de stemming van gisteren, komt dus bijzonder hypocriet over. Het spijt me, Gennez, maar jullie hebben 20 jaar lang vanuit de meerderheid de mogelijkheid gehad om te werken aan die onderhandelde oplossing.

Maar wat belangrijker is, is wat nu gaat gebeuren. De Franstaligen hebben al laten weten dat de Vlamingen nu wel elke staatshervorming kunnen vergeten. Dat is toch wel een eigenaardige redenering. Dat er (voorlopig) niet meer over de splitsing van B-HV gesproken moet worden, is correct. Maar dat door de stemming van gisteren plots elke verdere staatshervorming onmogelijk wordt, gaat mijn (kleine) verstand te boven.

Volgens mij is de staatshervorming nu nét de belangrijkste taak van de volgende regering geworden. De stemming van gisteren maakt toch wel duidelijk dat dit land in een onmogelijke spagaat aan het raken is. België bestaat gewoon niet meer.

En als ze écht niet mee willen, komt de asymmetrische staatshervorming weer in beeld?

Labels: , ,