09 november 2007

:: er zijn geen unitaire partijen meer

Zelfs Groen! en Ecolo zijn het niet. Ze zitten wel samen in één fractie in de Kamer, maar laat ons eerlijk wezen. Groen! heeft dat ook alleen maar gedaan omdat je vanaf 5 verkozenen een volwaardige fractie kan vormen, met het bijhorende personeel, vertegenwoordiging in commissies en spreektijden in de plenaire vergadering. Groen! heeft 4 verkozenen. De keuze voor één fractie was bijgevolg snel gemaakt.

Maar bon, Groen! en Ecolo willen ons graag laten geloven dat zij de enige partijen zijn die nog unitair over alles denken.
Ten bewijze van dat unitaire denken verklaarde Tinne Van der Straeten na haar onthouding over de splitsingsvoorstellen van B-HV dat "een stemming enkel de gemeenschappen tegen elkaar opzet en dat dit niet de meest geschikte manier is om een oplossing te bereiken".

Los van het feit dat ongeveer elke andere Vlaamse partij hetzelfde heeft verklaard (op het VB na uiteraard), zal Groen! in de plenaire vergadering toch de splitsingsvoorstellen goedkeuren.

Dat zeg ik niet, dat zegt Els Keytsman, toekomstig voormalig gemeenteraadslid voor Groen! in Aalst en toekomstig voormalig werkneemster van het groene partijsecretariaat. Een vrij onverdachte bron als het aankomt op standpunten van de Vlaamse groenen, dus.
De onthouding van Van der Straeten heeft, nog steeds volgens Keytsman, enkel te maken met het feit dat de groene fractie slechts één vertegenwoordiger in die commissie heeft en dat ze het dus moeilijk kunnen maken om tegen hun franstalige fractiegenoten te stemmen, die -voor een goed begrip- een tegengestelde mening over B-HV hebben.

Een perfect aanvaardbare uitleg, maar dat ze dan toch ook gewoon zeggen.

Labels: ,