22 februari 2008

:: naar mijn hart

Een groep bekende Vlaamsgezinde mensen heeft onder de naam 'Gravensteengroep' een manifest geschreven waarmee ze zich willen verzetten tegen het kannibalisme dat (extreem-)rechts pleegt op al wat Vlaams is. Dit is een initiatief naar mijn hart. Zelf verzet ik me er ook al lang tegen dat alles wat Vlaams is automatsich (door media én bevolking) met onverdraagzaamheid geassocieerd wordt. Enkele citaten uit het manifest.

"Dat een flink deel van de Vlaamse culturele wereld de intellectuele moed mist om deze analyse te maken, is onbegrijpelijk. Dat ze zich, samen met de oude Belgische elites, vastklampt aan een Belgische status-quo, is onaanvaardbaar. Dit zelfverklaard 'progressief Vlaanderen' stelt zich behoudsgezind op en dreigt de trein van de geschiedenis te missen."
"De taalgrens heeft hier in dit opzicht de kracht van een staatsgrens. Zo'n ruimtelijke afbakening impliceert bepaalde spelregels, nodig voor een gezond sociaal weefsel. Wereldwijd beschouwt men het namelijk als evident dat een immigrant, mits een aanpassingsperiode, zich inburgert door zich de taal van het nieuwe thuisland eigen te maken. Dit doet geen afbreuk aan de mensenrechten inzake godsdienst, culturele eigenheid of taalgebruik in de privé-sfeer. Laagopgeleide allochtone migranten doen deze inspanning met vrucht, terwijl veelal hoogopgeleide Franstalige inwijkelingen in Vlaanderen dit om principiële redenen niét blijken te doen, hierin gesteund door hun politici."
"De ondertekenaars van dit manifest vinden daarom dat elke discussie over sociaal-economische solidariteit onmogelijk wordt, indien men de politieke solidariteit, d.w.z. het wederzijds respect voor grens en ruimte niet eerbiedigt. Er is een ommekeer in de mentaliteit nodig bij de francofone politici: wij hoeven dit respect niet 'af te kopen'. De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is een toepassing van dat in de grondwet verankerd territorialiteitsbeginsel."
"Als een consensus over deze basisbeginselen wordt afgewezen, is elke discussie over staatshervorming zinloos. Noodgedwongen moeten we dan de nodige stappen zetten om de regio's als onafhankelijke staten deel te laten uitmaken van de Europese Unie."

Tussen de initiatiefnemers bevinden zich een aantal 'verrassende' namen: Etienne Vermeersch, Jan Verheyen, Peter De Graeve, Dirk Denoyelle en vele anderen. Ondertekenen, die handel!


Labels: , , ,

5 Comments:

Anonymous raf said...

Een goede zaak vind ik. Het wordt trouwens tijd dat meerdere Vlaamse organisaties zich laten horen. Of zijn sommige onder hen afgegleden naar een status van boekenclub of reisbureau? Alle hens aan dek, het is bijna twaalf uur. Politici zullen pas echt 'moven' als zij de hete adem van de kiezer in de nek voelen. Maar 'de kiezer' is amorf. Daarom is actie vanuit het middenveld onmisbaar.
Bij de initiatiefnemers vind ik overigens de naam van Jan Verheyen niet terug. Afgehaakt?
Voor alle duidelijkheid volgt hier het lijstje:

Etienne Vermeersch, Fransjos Verdoodt, Piet van Eeckhaut, Jef Turf, Bart Staes, Johan Sanctorum, Jean-Pierre Rondas, Yves Panneels, Chris Michel, Bart Maddens, Paul Ghijsels, Paul De Ridder, Dirk Denoyelle, Peter De Graeve, Eric Defoort, Jo de Caluwe, Ludo Abicht

22/2/08 13:01  
Blogger vwr said...

Het moet onderhand voor iedereen duidelijk worden dat een actie van één partij die handel niet in beweging kan krijgen.

Hoe men nu de laatste acht maand het Kartel afblokt is daarvan het bewijs. De Vlaamse actie moet uitgebreid worden zowel naar links als naar rechts.

En voor alle duidelijkheid : meer Vlaams staat gelijk aan meer democratie.

23/2/08 15:22  
Anonymous hel decker said...

Sorry, Gugg, die handel onderteken ik niet, hoe goed de bedoelingen ook zijn. Het zich presenteren als een exclusief old boys' netwerk is me te flagrant, daar kan Patrick Janssens nog een puntje aan komen zuigen. En het spijt me dat Etienne Vermeersch, van wie ik de opinies meestal zeer evenwichtig geformuleerd vind, hier niet het onevenwicht van aangevoeld heeft. Het gaat toch wel degelijk over Vlaanderen, en niet over Saoedi-Arabië of Iran?

5/3/08 13:11  
Blogger gugg said...

Kan ik begrijpen, maar de afwezigheid van vrouwen bij de initiatiefnemers doet mi. geen afbreuk aan de inhoudelijke waarde.
Misschien moet je de Gravensteebgroep op de hoogte brengen van je ongenoegen?

6/3/08 14:13  
Anonymous hel decker said...

De initiatiefnemer, Chris Michel, heeft een brief gepubliceerd in De Standaard, waarin hij zijdelings hierop alludeert. Hij kondigt de opname van vrouwen aan in de groep. Dat was zes maart. Voor wanneer? En hopelijk niet om de koffie te serveren? De koekjes beginnen oudbakken te worden, en al die vrouwen die bang zijn om uit de kast te komen, dat klinkt als de jaren vijftig. Ik denk dat Chris alternatief moet gaan networken. Ik heb overigens behoorlijk wat sympathie voor het initiatief, laat dat duidelijk zijn, zie misschien deze blogpost(:-)

16/3/08 18:40  

Een reactie posten

<< Home