06 juni 2007

:: zelfs Siegfried Bracke wil meer Vlaanderen

Als ik nu één journalist zou moeten opnoemen die België een zeer warm hart toedraagt, dan had ik Siegfried Bracke gezegd. De loge-man leek mij steeds iemand te zijn die elke roep om meer Vlaamse bevoegdheden maar een detail vond.
Maar kijk. Op zijn blog zegt Bracke in niet mis te verstane woorden dat ook hij veel voordelen ziet in me
er Vlaamse autonomie. Hij zegt zelfs letterlijk dat hij in de feiten eigenlijk een separatist is.

"(...) Om dus maar te zeggen dat staatshervorming wél een discussiepunt is. Want hervormen in deze is de scheiding voorbereiden. Erg? Vind ik niet, nee. Ook ik ben feitelijk separatist, en, zoals allicht bekend, orangist. Maar ik vind wel dat we een beetje treffelijk uiteen moeten, met manieren. (...)"

Bravo, Siegfried! Nog iemand di
e tot inzicht is gekomen! In zijn stukje staat nog iets waar ik het volmondig mee eens ben en dat maar niet genoeg gezegd kan worden: Vlaams Belang is de beste garantie dat België er nog lange tijd zal zijn. Hen interesseert de Vlaamse staat dan ook helemaal niet.

"(...) Er is één element dat België wél samenhoudt: Het Vlaams Belang. Omdat niemand met die partij geassocieerd wil worden, is Vlaamse onafhankelijkheid nog een eind verwijderd. Vreemd hoe het Vlaams Belang zelf de grootste hinderpaal is om de eigen doelstelling te realiseren. Het cordon sanitaire als levensader voor de Belgische staat. (...)"

Een staatshervorming zal nooit de verdienste van het Vlaams Belang zijn. Integendeel. Het Vlaams Belang is verantwoordelijk voor de (onterechte) smet die hangt rond de Vlaamse Leeuw en elk streven naar meer Vlaamse bevoegdheden.

De heren en dames zijn bedankt. Ik verkies democratische Vlaams-nationalisten. Sarah Smeyers is er zo eentje. En als nu zelfs Siegfried Bracke vindt dat zij gelijk hebben, moet er écht wel iets van aan zijn, toch?

Labels: , , ,

2 Comments:

Blogger Peter Dedecker said...

Oh, cool, had ik nog niet gelezen.

Ik had wel het vermoeden dat 't een orangist was, meen me te herinneren dat ooit eens gelezen te hebben, maar dat em daar ooit zo duidelijk voor zou uitkomen...

Chique! (al ben ik geen orangist, we kunnen zeker een paar stappen op de weg samen afleggen :-))

6/6/07 22:49  
Blogger gugg said...

Bracke wordt hoofdredacteur bij de VRT nieuwsdienst. Hij zal dus in de toekomst zelf geen politieke interviews meer afnemen. Deze kiescampagne is zijn laatste (op het scherm zichtbare) wapenfeit. Dat heeft wellicht enige invloed gehad op de timing van zijn outing...
Herriner u in dit verband vooral de affaire Dewael-Op de Beeck.

8/6/07 11:13  

Een reactie posten

<< Home