26 september 2007

:: schoenmaker (2)

Op aangeven van de twee grote vakbonden werd gisteren een petitie gelanceerd tegen 'de splitsing en voor de solidariteit in België'. Meteen werd het onding gretig ondertekend door "verrassende" namen als Walter Zinzen, Kristien Emmerechts, Wim Opbrouck, Kim Gevaert... Kortom, het voltallige BV-leger voelt zich geroepen om nog eens een lans te breken voor de status-quo in België.

Dat het initiatief vanuit de vakbondshoek komt, is weerom tekenend. Mijn standpunt daarover heb ik hier al eens weergegeven.
Deze keer gaat het nog een stapje verder. Deze keer hebben ze een kudde BV's verzameld, waarvan gehoopt wordt dat 'de mensen' zich ermee identificeren. Zo hopen ze druk uit te oefenen op de onderhandelaars.

Dat in de verschillende verkiezingsprogramma's staat dat de solidariteit tussen individuen en deelstaten niet ter discussie staat, hebben de vakbonden blijkbaar niet gezien. Dat elke onderhandelende partij dat ook luidop zegt sinds het begin van de campagne voor de federale verkiezingen én ook erna, hebben de vakbonden niet gehoord. Dat in de overvloedige opiniestukken hetzelfde wordt gezegd, is hen ook ontgaan.
Dus nog maar eens: die solidariteit stáát niet op het spel.

Maar waar is het hen dan wel om te doen? Het is genoegzaam bekend dat de vakbonden (voor hun leden) instaan voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen. Zij ontvangen daarvoor gelden van de federale overheid. Een opsplitsing van de bevoegdheid werkgelegenheid (en een eventueel strengere Vlaamse opvolging van de werklozen) zou ervoor zorgen dat zij minder inkomsten hebben.
En hoe krijg je macht? Juist, door mensen afhankelijk te maken. En dat is het enige dat hen interesseert.

Ook sp.a pleit in zijn verkiezingsprogramma voor een regionalisering van het werkgelegenheidsbeleid. Op Groen! na pleit dus ELKE Vlaamse partij voor die regionalisering. Maar daar hebben de ondertekenende BV's wellicht nog niet over nagedacht.

Labels: , ,