27 oktober 2006

:: schoenmaker, blijf bij je...

Zoals het de (trietse) traditie is in ons land, heeft de vakbond het laatste woord. Deze keer vielen de woorden op het 4-jaarlijkse congres van ACV. De voorzitter, Luc Cortebeeck, liet duidelijk verstaan dat de ACV-top een nieuwe staatshervorming niet ziet zitten.

Waar moeit hij zich in godsnaam mee? Wat heeft een vakbond nu te maken met onze verdere staatshervorming? Moeten we hieruit verstaan dat onze vrienden van het ACV het okee vinden dat wij samen besturen met (en bestuurd worden door) de PS-machine, waarvan de laatste tijd meer en meer blijkt waar het hen werkelijk om te doen is? Heeft het misschien te maken met het feit dat de werkloosheidsuitkeringen door de vakbond uitbetaald worden, zoals Leterme zich onlangs liet ontvallen? Dat denk ik wel, ja.

Ik geef Leterme groot gelijk. Nu geeft de overheid geld aan de vakbonden, zodat zij het kunnen uitbetalen aan hun leden. Dat is geen taak voor de vakbonden, de overheid moet dat doen.
Waar Cortebeeck wellicht schrik van heeft is dat bij een regionalisering van het werkgelegenheidsbeleid deze vraag op de Vlaamse tafel zal komen en dat de macht van het ACV daardoor aanzienlijk zal verzwakken.

Daarnaast hebben de vakbonden nog wel meer anti-Vlaamse reflexen. Denk maar aan het schorsen van Vlaams Belangers. Nu ben ik geen fan van Vlaams Belang, maar vind ik het in een democratie ongehoord dat iemand als vakbondslid geschorst wordt, omdat hij zich politiek wil engageren.
De leden worden geschorst onder het mom van racisme, maar het bovenstaande zou toch duidelijk moeten maken dat er andere motieven in het spel zijn.
Vlaams Belang zou een persmededeling moeten lanceren waarin ze vraagt dat al haar kiezers het AVC en ABVV vaarwel zouden zeggen.

En bij uitbreiding zou iedereen, die een beetje Vlaamsgezind is, zijn lidkaarten eens moeten screenen op deelorganisaties van ACW en ABVV. Het zou Cortebeeck dan misschien wel duidelijk worden dat écht wel een meerderheid van de Vlamingen meer (en beter) eigen bestuur wil.

België werkt niet, maar dankzij ons systeem van de uitkeringen via de vakbonden vinden Cortebeeck en co dat niet eens zo erg.

Labels: