12 november 2007

:: wat krijgen we nu?

De koning heeft zichzelf mee in de strijd geworpen door te stellen dat hij eens bij de partijvoorzitters ging polsen hoe dat Comité van (zogenaamde) Wijzen er zou uitzien. Dat hij daarbij 1/3 van de Vlamingen bewust negeerde, zoals Herman terecht stelt, laat ik hier maar even in het midden.

Maar -wie schetst mijn verbazing- de reactie van links Vlaanderen (opgeteld nog ongeveer 20% van de Vlamingen) is ook al negatief. Zij zien het initiatief van de koning niet zitten. Ze willen geen deel uitmaken van dat Comité, zonder dat er vooraf een duidelijke agenda is.

De koning wordt hier dus gewoon grandioos te kakken gezet. Met mijn welgemeende excuses voor de uitdrukking.

Labels: ,

1 Comments:

Blogger I am NoName. said...

Het lijkt er steeds meer op dat niks meer werkt. Wie had er gedacht dat Leterme die de verkiezingen langs Vlaamse kant gewonnen heeft,
tegengewerkt zou worden door zijn Waalse evenknie de "christelijke" CdH ?

Ik vind dat men bij CD&V ook maar eens goed moet beginnen nadenken.

Het Kempisch voorstel (reactie van enkele Limburgse partijmensen met suggestie om het maar voor bekeken) te houden is mi fout. Als je nu afhaakt krijgen we een derde "paarse" regering, maar dan wel een extreem anti-Vlaamse.

Alvast is er één duidelijkheid : het VB speelt in deze geen enkele rol, maar ze zorgt wel voor verdeeldheid in Vlaamse rangen.

Of anders geformuleerd : zelfs de historische overwinning van het Kartel met 30% der stemmen is onvoldoende om op het federale niveau te wegen. Dat is nu duidelijk. Zonder her "cordon" stond het kartel nu (louter cijfermatig gerekend) op 50% der Vlaamse stemmen.

Het is dus niet de strategie van de N-VA die mislukt, maar de strategie van het VB die overduidelijk zinloos gebleken is.

Tweede zaak die duidelijk geworden is : het anti-democratische etiket van het VB dat opgeplakt werd door links en de Franstaligen, dient enkel om de Vlamingen te verdelen.

25/11/07 21:03  

Een reactie posten

<< Home