10 januari 2008

:: tweede bloempje voor Imbo

Het federale Planbureau heeft becijferd dat de Waalse economische inhaalbeweging weg is. De afgelopen jaren was de economische groei in het zuiden groter dan in het noorden, maar de komende jaren zal deze evolutie zich niet doorzetten.

Een interessant onderwerp, zo oordeelde de redactie van het Radio1-programma De Ochtend en prompt wilde ze daar de mening van de Waalse minister-president Demotte (PS) eens over horen. Die was niet bereikbaar wegens ministerraad, dus nam zijn woordvoerster Sarah Vandecruys de honeurs waar.

Na het voor de hand liggende antwoord over het Waalse Marshall-plan,
ging het ook over de komende besprekingen over de staatshervorming. Lisbeth Imbo wilde weten of de PS een splitsing van het werkgelegenheidsbeleid ook een goed idee vond, zodat de deelstaten elk hun eigen beleid kunnen voeren. Vandecruys vond dat niet nodig, omdat naar haar mening nu al voldoende mogelijkheden bestaan om het beleid op de noden af te stellen.

Tot daar had de woordvoerster zich aardig uit de slag geholpen, tot Imbo haar voor de voeten wierp dat hun verzet misschien iets te maken had met het eventuele wegvallen van de federale paraplu en zelf verantwoordelijkheid nemen. Plots weerklonk aan de andere kant van de lijn een hapering en kwam de arme Vandecruys niet verder meer dan 'we gaan daar geen standpunt over innemen nog voor de besprekingen in de Octopusgroep begonnen zijn'.

Vlaams-nationalisten (en ik reken mezelf daar ook toe) hebben er het handje van weg om journalisten Belgicistische of linkse reflexen te verwijten. Het is nu de tweede keer dat ik merk dat Lisbeth Imbo net wél die ene ambetante vraag stelt.

Gefeliciteerd, Lisbeth.

Labels: , , ,