03 oktober 2007

:: parlementaire democratie?

Het opiniestuk van Rik Van Cauwelaert in Knack van deze week kan tellen. Vooral zijn uitsmijter blijft aan mijn ribben kleven. De man heeft immers gelijk. Van Rompuy zou in een nota (die geschreven werd door Joëlle Milquet) voorstellen om de staatshervorming door te sluizen naar een Bijzondere Commissie, onder het voorzitterschap van de voorzitters van Kamer en Senaat.
Kamer en Senaat worden dus ingeschakeld in de uitvoering van het (toekomstige) regeerakkoord, terwijl het hun taak is om de regering te controleren bij de uitvoering van de wetten die zij stemt. De scheiding der machten en de parlementaire democratie, weet u nog wel?

Hij heeft gelijk. Ik vind dit ook een zorgwekkende evolutie. Die commissie zou ten andere niet eens opgericht worden bij wet, maar zou een soort statuut sui generis krijgen. De conclusies van die commissie hebben dus geen enkele wettelijke basis.

Ik ga er nog eentje bovenop doen: de bespreking van BHV in de commissie Binnenlandse Zaken. De Franstaligen staan te roepen dat de regeringsvorming in gevaar komt als de Vlaamse splitsingsvoorstellen gestemd worden. Dat het niet kan dat een meerderheid van de ene taalgroep iets oplegt aan de andere.

Een mens vergeet toch gemakkelijk, hé. Het vreemdelingenstemrecht had toch ook geen meerderheid in Vlaanderen?

Labels: , ,

2 Comments:

Blogger Filip said...

Ik snap niet dat de CD&V met hun goed bestuur-motto zich hieraan bezondigen. Men heeft jarenlang ingehakt op de methodiek van Paars en nu neemt men al zijn kwalijke neveneffecten over, nog voor men een regering heeft gevormd. Dat belooft.

5/10/07 19:26  
Blogger gugg said...

Men zou dringend eens werk moeten maken van een herwaardering van de parlementaire democratie. De macht terug waar ze thuishoort: bij de vertegenwoordigers van het volk. De regering opnieuw waar ze thuishoort: uitvoeren wat het parlement haar oplegt.

12/10/07 13:23  

Een reactie posten

<< Home